Moderné bývanie plné inšpirácie

Predstavte si svoj domov, ako miesto každodennej inšpirácie. Štýlové bývanie s modernou architektúrou a lokalitou, v ktorej sa spája bratislavská história s nádychom rozrastajúcej sa modernej mestskej štvrte. Staňte sa aj vy súčasťou rozkvitajúcej Vrakune.

Slnečné výhľady a veľkorysé terasy

RosenHAUS ponúka spolu 113 1-izbových, 2-izbových, 3-izbových a 4-izbových komfortných bytov s jedinečnými slnečnými výhľadmi a to najmä z vyšších poschodí. Väčšina bytov disponuje veľkými francúzskymi oknami, balkónom a byty na najvyššom, 11. podlaží, aj komfortnou terasou.

Výstavba zahájená: 3Q/2020 Dokončenie: 3Q/2022 Kolaudácia: 1Q/2023 Novinky

Ako to bude so zeleňou v rámci projektu RosenHAUS?

16.10.2020

Často od Vás dostávame otázky, či výstavba projektu RosenHAUS ovplyvní a najmä zničí existujúcu zeleň. Projekt vzniká na asfaltovo-betónovej ploche, ktorá bola využívaná na nelegálne parkovanie áut a autovrakov a na mieste bývalého areálu zberných surovín, ktorý donedávna využívali bezdomovci. V zmysle dendrologického posudku bude zrealizovaný výrub maximálne 7 kusov inváznych drevín s nulovou spoločenskou hodnotou, ktoré je vlastník, resp. správca pozemku povinný odstrániť zo zákona, nakoľko sú tieto druhy mimoriadne škodlivé. Namiesto nich budeme na naše náklady realizovať novú výsadbu zelene, takže množstvo zelene bude výrazne väčšie ako je v súčasnosti. O tomto zámere je informovaná tak Mestská časť Vrakuňa, ako aj hlavné mesto SR Bratislava. Pribudne tiež extenzívna zelená strecha a nové zelené plochy určené na oddych a relax všetkých obyvateľov.

Ako to bude so zeleňou v rámci projektu RosenHAUS?

Stanovisko k článku na www.bratislava24.sk

16.10.2020

Dňa 14.10.2020 vyšiel na www.bratislava24.sk článok o projekte RosenHAUS. Úprimne je nám ľúto, že sa v mestskej časti Vrakuňa našla živná pôda pre podobné aktivity. Situácia nás mrzí o to viac, že dochádza aj k ďalším nežiadúcim aktivitám, akými sú, napríklad, výhražné a dehonestujúce nápisy na oplotení staveniska, či opakovaná krádež a ničenie dočasného dopravného značenia, na ktorého umiestnenie máme súhlasné stanovisko tak zo strany Mestskej časti Vrakuňa, ako aj zo strany hlavného mesta SR Bratislava. Celé stanovisko k článku si môžete prečítať tu.

Stanovisko k článku na www.bratislava24.sk

Výstavba zahájená, byty v predaji

12.10.2020

RosenHAUS zmení asfaltovo-betónovú plochu využívanú neefektívne na nelegálne parkovanie áut a autovrakov a bývalý areál zberných surovín využívaný bezdomovcami. Vdýchne tejto lokalite život aj prostredníctvom námestia s relaxačno-oddychovou zónou s menšími prevádzkami. Pribudnú tiež nové plochy zelene, extenzívna zelená strecha, nabíjacie stanice pre elektromobily, resp. elektrobicykle a polopodzemné kontajnery na zmesový a triedený odpad. Výstavba projektu bola zahájená a byty sú v predaji už od 80 800 Eur. Prečítajte si viac v článku na Reality - Index SME.

Výstavba zahájená, byty v predaji

Máte otázky k projektu RosenHAUS? Sme tu pre Vás online.

12.10.2020

Nenašli ste všetky informácie o projekte RosenHAUS, ktoré Vás zaujímajú, na našom webe? Máte otázky, na ktoré hľadáte relevantné odpovede? Neváhajte nám poslať Vaše otázky na info@rosenhaus.sk. Je to najrýchlejšia a najlepšia cesta, ako sa k nám dostanú a my Vám ich v čo najkratšom čase radi zodpovieme.

Máte otázky k projektu RosenHAUS? Sme tu pre Vás online.

RosenHAUS prinesie polopodzemné kontajnery aj novú zeleň

6.10.2020

Dnes sme, na základe platného stavebného povolenia č. SU-2005-7/11589/MOK-2, ktorého platnosť potvrdil svojim uznesením v roku 2014 Najvyšší súd SR, vecného bremena, práva stavby bytového domu a tiež výzvy hlavného mesta SR Bratislava, na odstránenie betónového oplotenia č. MAGS OMV 59254/20, 429504/20 zo dňa 18.9.2020, začali s asanáciou objektu bývalých zberných surovín. Na ich mieste je plánované aj vybudovanie polopodzemných kontajnerov a výsadba novej zelene.

RosenHAUS prinesie polopodzemné kontajnery aj novú zeleň

Máte otázky k projektu RosenHAUS? Napíšte nám.

4.10.2020

Uvedomujeme si, že realizácia každého nového projektu so sebou prináša aj množstvo obmedzení, za ktoré sa najmä obyvateľom okolitých bytových domov, vopred ospravedlňujeme. Od začiatku sa však snažíme hľadať riešenia, či už iniciovaním a intenzívnou komunikáciou s mestskou časťou Bratislava - Vrakuňa, so správcovskou spoločnosťou, ktorá zabezpečuje správu okolitých bytových domov a v neposlednom rade komunikáciou s hlavným mestom SR Bratislava. Našim cieľom je zabezpečiť, aby samotná realizácia projektu čo najmenej ovplyvnila bežný život a fungovanie v tejto lokalite. Zároveň chceme do Vrakune priniesť, okrem nového bývania, aj ďalšie služby, ktoré budú určené pre všetkých obyvateľov. Medzi nimi, napríklad, obchodné priestory pre menšie prevádzky, výsadbu novej zelene, revitalizáciu/vybudovanie nového detského ihriska pre malých aj veľkých, parkovanie, či menšie námestie s relaxačno-oddychovou zónou. Máte otázky k projektu RosenHAUS? Neváhajte nám napísať na info@rosenhaus.sk a radi Vám ich zodpovieme.

Máte otázky k projektu RosenHAUS? Napíšte nám.

Stanovisko k anonymnému letáku v poštových schránkach vo Vrakuni

1.10.2020

V uplynulých dňoch sa v poštových schránkach v mestskej časti Bratislava - Vrakuňa objavil anonymný leták nabádajúci občanov k rôznym aktivitám "Ako zastaviť developerov na Železničnej vo Vrakuni," ktorý napĺňa skutkovú podstatu trestného činu podnecovania podľa § 337 trestného zákona. Spoločnosť MartinDevelopment Vrakuňa, ako stavebník projektu s reklamným názvom RosenHAUS, vníma existenciu tohto letáku, ako aj s ním súvisiacu komunikáciu na sociálnych sieťach, v rámci ktorej je spoločnosť MartinDevelopment Vrakuňa označovaná ako "sprostredkovateľ tejto antikampane." Spoločnosť MartinDevelopment Vrakuňa sa od tejto aktivity dištancuje. Takéto konania a praktiky sú dehonestujúce, pre nás absolútne neprijateľné a tvrdo a nekompromisne ich odmietame bez ohľadu na to, kde sa dejú. Toto stanovisko bolo zaslané aj vedeniu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa.

Stanovisko k anonymnému letáku v poštových schránkach vo Vrakuni

Začali sme s oplocovaním stavebného pozemku

1.10.2020

V uplynulých dňoch sme začali s realizáciou oplotenia stavebného pozemku. Majiteľom pozemku na Železničnej ulici je hlavné mesto SR Bratislava. Od roku 1998 je na pozemku zriadené vecné bremeno, právo stavby bytového domu. Projekt má platné stavebné povolenie pod číslom SU-2005-7/11589/MOK-2, ktorého platnosť potvrdil uznesením Najvyšší súd SR v roku 2014. Proti tomuto uzneseniu nie je možné podať opravný prostriedok. Jediným stavebníkom stavby je od marca 2020 spoločnosť MartinDevelopment Vrakuňa. Stavebné povolenie a stavebný zákon ukladajú povinnosť oplotiť stavenisko.

Začali sme s oplocovaním stavebného pozemku

Počítame s vybudovaním polopodzemných kontajnerov

29.09.2020

Triedite odpad? My áno:-) Preto v rámci projektu RosenHAUS počítame aj s vybudovaním polopodzemných kontajnerov na zmesový aj triedený odpad. Vedeli ste, že:
- kontajnery na zmesový komunálny odpad, papier a plasty majú objem 5 m3. Kontajner na sklo je v objeme 3 m3.
- 1 polopodzemný kontajner s objemom 5 m3 dokáže nahradiť 6 kusov 1100 l kontajnerov a 55 kusov 120 l kontajnerov.
- polopodzemný kontajner tvorí zberné vrece umiestnené v hĺbke cca 1,5 metra, telo šachty, opláštenie, oceľová konštrukcia s okom na vývoz, hlavné veko a veko plniaceho otvoru.
- vyprázdňovanie kontajnerov sa realizuje zo spodnej časti zberového vreca a tak vhadzovací otvor ostáva čistý.
- manipulácia s kontajnerom pri vývoze je jednoduchá, čistá, hĺbka kontajnera znemožňuje opätovné vyberanie jeho obsahu, čo zamedzuje aj znečisťovaniu okolia.
- konštrukcia polopodzemných kontajnerov zároveň bráni prístupu zvierat a hmyzu.

Počítame s vybudovaním polopodzemných kontajnerov

Čo prinesie nové detské ihrisko na Čiernovodskej ulici?

27.09.2020

V rámci projektu RosenHAUS pracujeme aj na revitalizácií starého detského ihriska na Čiernovodskej ulici, na ktorom sa momentálne nachádza len pieskovisko, a ktoré nespĺňa súčasné normy. Preto sme sa, ešte pred pár dňami, priamo na mieste stretli aj so zástupcom mestskej časti Vrakuňa, aby sme si odkonzultovali navrhovanú revitalizáciu, ktorá, napríklad, prinesie: vytvorenie bezúdržbového ihriska, atraktívne zóny pre menšie aj väčšie deti a ich rodičov, zachovanie existujúcej zelene, vytvorenie oddychovej zóny, bezpečnostné zóny okolo herných prvkov, kvalitné prevedenie, ktoré spĺňa súčasné normy, potvrdené certifikátom Technickej inšpekcie. Sledujte nás a čoskoro Vám ukážeme aj prezradíme viac. 

Čo prinesie nové detské ihrisko na Čiernovodskej ulici?

Developer projektu RosenHAUS sa pustil do vedenia Vrakune

22.09.2020

Developerská spoločnosť MartinDevelopment, ktorá chce v bratislavskej Vrakuni vybudovať projekt RosenHAUS, sa ohradzuje voči tvrdeniam a obvineniam vedenia mestskej časti. Považuje ich za nepravdivé a zavádzajúce. Zdôrazňuje, že postupuje v zmysle platného stavebného povolenia, ktorého platnosť potvrdil v roku 2014 aj Najvyšší súd SR. Prečítajte si viac v článku na TRENDreality.sk. Ďakujeme za oslovenie, zverejnenie a spoluprácu aj agentúre TASR  a Bratislavské noviny. Máte viac otázok o projekte RosenHAUS? Napíšte nám na info@rosenhaus.sk a radi Vám ich zodpovieme.

Developer projektu RosenHAUS sa pustil do vedenia Vrakune

Posledné 3 voľné apartmány v predaji

20.09.2020

V novom projekte RosenHAUS máme v predaji posledné tri 1-izbové apartmány. Každý z nich ponúka obytnú plochu 28,53 m2 a k tomu balkón s rozlohou 3,04 alebo 4,69 m2. Aapartmány sa nachádzajú na 7., 8. alebo 9. poschodí. Ku každému z nich si môžete dokúpiť pivnicu. Máte ďalšie otázky? Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám ich zodpovieme:-)

Posledné 3 voľné apartmány v predaji

6 otázok o projekte RosenHAUS

15.09.2020

Pripravili sme pre Vás odpovede na 6 najčastejších otázok o projekte RosenHAUS. Zaujíma Vás, či má projekt platné stavebné povolenie, kto je stavebníkom, komu patrí pozemok, na ktorom RosenHAUS vznikne? Všetky odpovede nájdete tu. Ďalšie odpovede na otázky, ktoré od Vás dostávame, budeme priebežne pripravovať a zverejňovať na našom webe a Facebooku. Ak by ste sa chceli čokoľvek spýtať, neváhajte nám napísať na info@rosenhaus.sk a radi Vám odpovieme:-)

6 otázok o projekte RosenHAUS

Pripravujeme nové detské ihrisko

11.09.2020

Dnešný, piatkový, deň sme strávili aj obhliadkou starého detského ihriska na Čiernovodskej ulici, ktoré by sme v rámci projektu RosenHAUS radi zrevitalizovali tak, aby slúžilo menším aj väčším obyvateľom okolitých bytových domov.

Pripravujeme nové detské ihrisko

Okrem nového bývania aj ďalšie služby pre obyvateľov

12.09.2020

RosenHAUS prinesie do Vrakune, okrem nového bývania, aj ďalšie služby pre všetkých obyvateľov, ako napríklad:
- nové detské ihrisko
- menšie námestie – piazzetta s relaxačno-oddychovou zónou 
- nové obchodné priestory pre menšie prevádzky, ako napríklad kaviareň, ambulanciu či kvetinárstvo 
- zachovanie existujúcej a výsadbu novej zelene 

Okrem nového bývania aj ďalšie služby pre obyvateľov

RosenHAUS prinesie do Vrakune moderné bývanie, možnosti relaxu aj nové služby

6.09.2020

Na nároží ulíc Železničná a Rajčianska v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa vyrastá nový projekt bytového domu s názvom RosenHAUS. Majiteľom pozemku je hlavné mesto SR Bratislava, od roku 1998 je na pozemku zriadené vecné bremeno, právo stavby bytového domu. Za novým projektom stojí spoločnosť MartinDevelopment Vrakuňa, ktorá sa stala stavebníkom stavby bytového domu v marci 2020. O tom, čo všetko projekt RosenHAUS prinesie do Vrakune, si prečítate na portále webnoviny.sk

RosenHAUS prinesie do Vrakune moderné bývanie, možnosti relaxu aj nové služby

Predaj bytov za uvádzacie ceny

31.08.2020

Hľadáte nové bývanie? Projekt RosenHAUS ponúka 1-izbové až 4-izbové byty, teraz za uvádzacie ceny. K bytu je možné dokúpenie parkovacieho miesta vonkajšieho alebo v garáži a tiež pivnice. Vyberte si vaše nové bývanie. Ak máte ďalšie otázky, napíšte nám na info@rosenhaus.sk, radi vám na ne zodpovieme. 

Predaj bytov za uvádzacie ceny

Vo Vrakuni vznikne RosenHAUS

29.07.2020

Veľmi sa tešíme, že o našom novom projekte RosenHAUS už napísali aj na portáli Yes In My Bratislava. Ak máte otázky k projektu RosenHAUS, neváhajte nás kontaktovať. Pošlite e-mail na info@rosenhaus.sk  a radi zodpovieme na všetky vaše otázky. Tešíme sa na vás:-)

Vo Vrakuni vznikne RosenHAUS

Predaj bytov už čoskoro

18.06.2020

Zaujal vás projekt RosenHAUS a chceli by ste sa dozvedieť viac informácií? Napíšte nám na info@rosenhaus.sk a radi vám zodpovieme všetky otázky. A nezabudnite nás sledovať, prezradíme a ukážeme vám všetky novinky. Predaj bytov spustíme už čoskoro.

Predaj bytov už čoskoro

Bývajte v novom

Ponuka bytov

Byty nad vaše očakávania

Pestrá ponuka 1 až 4-izbových bytov s balkónom alebo terasou a dôrazom na maximálne využitie priestoru so zachovaním dizajnovej výnimočnosti. To je moderné bývanie v RosenHAUS.

Vyberte si byt
Nové bývanie v Bratislave, RosenHAUS
Financovanie

Štýlové byty za rozumné ceny

Chceme, aby vám bývanie v RosenHAUS, prinášalo radosť a uspokojenie z každého detailu. Pozrite sa, ako môžete financovať nové, moderné bývanie v RosenHAUS.

Viac o financovaní
Novostavba v Bratislave, RosenHAUS
Bytový štandard

Neštandardný štandard

Každý z bytov pre vás pripravíme v kvalitnom štandardnom prevedení, ktoré zahŕňa, napríklad, francúzske okná, podlahu, dlažbu, dvere a sanitu.

Bytový štandard
Nové byty v Bratislave, RosenHAUS
Rezervácia bytu

Rezervujte si vysnívaný byt

Rezervujte si byt rýchlo, jednoducho a z pohodlia domova pomocou rezervačného formulára. Zaberie to iba pár sekúnd. Následne vás budeme kontaktovať.

Rezervačný formulár
Nové bývanie v Bratislave, RosenHAUS

Prostredie prebúdzajúce k životu

Atmosféru nabádajúcu k športovým aktivitám aj príjemným posedeniam pri šálke dobrej kávy priam zacítite vo vzduchu. Váš voľný čas môžete tráviť prechádzkami aj športovými aktivitami v Lesoparku Vrakuňa a v okolí Malého Dunaja, ktoré sú vzdialené len pár minút pešo. Uprednostňujete radšej cvičenie pod dohľadom trénera? Doslova na skok máte fitness centrum. A ak dostanete chuť na šálku kávy, zmrzlinu alebo pohár vína s priateľmi, vybrať si môžete niektorú z blízkych reštaurácií. Nielen rodičov iste poteší ulica s minimálne frekventovanou automobilovou dopravou a miesto, na ktorom vás nebude nič rušiť. A pritom ste v centre Bratislavy za pár minút. Autom či MHD. Samozrejmosťou je kompletná občianska vybavenosť v okolí - školy, škôlky, obchody, lekárne aj zdravotné stredisko.

Lokalita
Nové bývanie v Bratislave, RosenHAUS
Nové bytyv Bratislave, RosenHAUS
Novostavba v Bratislave, RosenHAUS
Galéria

Nové priestory pre vaše podnikanie

RosenHAUS okrem bytov, ponúka aj 294,68 m2 obchodných priestorov. Každý z nich disponuje samostatným vchodom a navyše je možné prispôsobiť ho presne vašim požiadavkám. Máte sen o tom, ako má vyzerať vaše podnikanie? Zavolajte alebo napíšte nám a radi vám povieme viac.

Zostaňte v obraze

Zaujal vás projekt RosenHAUS a chcete dostávať novinky a informácie o aktuálnom dianí? Prihláste sa na odber noviniek.

Spoznajte RosenHAUS

Sledujte aktuálne dianie v okolí a postup prác na projekte RosenHAUS. Najnovšie informácie a fotky nájdete na našom Facebookovom a Instagramovom profile. Radi vám tiež zodpovieme všetky vaše otázky.